– Bruk tiden vi har fått til rådighet til å rette søkelyset mot situasjonen for eldre

– Bruk tiden vi har fått til rådighet til å rette søkelyset mot situasjonen for eldre

Koronavirusutbruddet synes å ha stabilisert seg, og helsemyndighetene sier at koronaviruset per i dag er slått ned. Ingen vet hva fremtiden bringer, men overlege og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller mener at den kommunale eldreomsorgen må rustes, for å kunne møte en eventuell ny topp i koronaviruspandemien.
17.04.2020