Forskning

Barnepass kan gi lavere risiko for depresjon hos eldre

Barnepass kan gi lavere risiko for depresjon hos eldre

Mange studier har vist at det har både mentale og fysiske fordeler å passe barn og barnebarn. Eldre blir ofte mer sosiale, engasjerte i hverdagen til barna og samtidig mer fysisk aktive ved slikt ansvar. Forholdet mellom barnebarn og besteforeldre har blitt mye studert, men funnene har vært ganske forskjellige.
06.07.2017