Aldring og helses bestselger «Hva er demens?» ute i ny utgave

Heftet «Hva er demens?» ble først utgitt i 2002 og har siden den gang gått gjennom 6 revisjoner. Denne gangen er det Anne Brækhus og Knut Engedal som står bak oppdateringene, som blant annet inkluderer ett helt nytt kapittel.

– Alt det medisinske er oppdatert, sier Knut Engedal, professor emeritus og seniorforsker.

– I tillegg er det kommet nytt kapittel om bilkjøring, legger han til.

Hefte kan bestilles i Aldring og helses nettbutikk.

Demensforskningsprisen 2019 Knut Engedal
Engedal fikk Demensforskningsprisen i 2019 og ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin fremragende innsats for alderspsykiatrien og demensfeltet. Her fra Demensforskningsprisen 2019. Foto: Martin Lundsvoll.

Det har skjedd mye på forskningsfronten rundt demens de siste par årene. For å reflektere dette måtte heftet oppdateres. Pårørendeperspektivet gis nå også mer plass.

– I tillegg er forekomsttallene oppdatert, med det dette medfører, slik at hele kapittelet om forekomst nå er praktisk talt nytt, sier Engedal.

Han legger til at det også er mye nytt i kapittelet om legemiddelbehandling. Det samme gjelder kapitlene om symptomer og forebygging.

– Med så mye spennende nytt som har skjedd, følte vi også at vi måtte oppdatere bildematerialet så dette gjenspeiler mer håp, sier Engedal.

Samlet sett er det en stor og viktig oppdatering det er snakk om.

Heftet er beregnet på personer som nylig har fått en demensdiagnose, og deres pårørende. Det har vært en bestselger hos Aldring og helse siden første gang det ble gitt ut.