Aldring og helse 2022: Jubileum, forskningsrekord og en kommandør av St. Olavs orden

2022 ble et innholdsrikt år for Aldring og helse. I vårt 25. år fikk vi et nytt og utvidet mandat. Fokuset på kompetanseheving og forskningssamarbeid over hele landet ble ytterligere styrket. Det ble produsert rekordmange vitenskapelige artikler, og senterets tidligere forskningssjef ble tildelt den prestisjetunge tittelen Kommandør av St. Olavs orden. Dette, og mer til, kan du nå lese i senterets digitale årsrapport.

Fjoråret var også et år hvor man igjen kunne møtes fysisk på fagkonferanser. De årlige konferansene til Aldring og helse er noen av de største møteplassene for sine fagfelt i Norge. Det var stor entusiasme over å endelig kunne møtes fysisk igjen. Allikevel så man tegn på at noe har endret seg etter pandemien.

– Det var dessverre litt færre som kom på noen av konferansene i fjor enn det har vært tidligere, sier Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder for Aldring og helse.

Dette håper hun allerede har snudd i 2023. Hun trekker frem Landskonferansen i Alderspsykiatri som satte ny rekord i antall deltagere når den gikk av stabelen i april.

– Vi håper fjoråret bare var et blaff, et etterslep fra pandemien, sier hun. Og legger til at man får noe ekstra med å møtes fysisk for å få faglig påfyll. Noe man ikke klarer å gjenskape digitalt.

Men konferansene er bare én del av senterets arbeid med kompetanseheving i helse- og omsorgstjenestene.

Vil heve kompetansen i hele landet

Kristiansen er opptatt av hvordan en skal ta vare på alle eldre i en fremtid med økt antall eldre og begrenset tilgang på helsepersonell. Hun mener det å heve kompetansenivået i helse- og omsorgstjenestene er noe av nøkkelen.

– Å øke kompetansen er ikke bare nødvendig for å møte fremtidens utfordringer, sier Midtbø Kristiansen. Hun mener det er lønnsomt for alle involverte.

Kari Midtbø Kristiansen
Kari Midtbø Kristiansen mener man må satse enda mer på å øke kompetanse i årene som kommer. Foto: Martin Lundsvoll.

– Kompetanse gir bedre kvalitet på tjenestene, noe som også kan bidra til at vi utnytter ressursene våre bedre.

Aldring og helse har, i tillegg til konferansene, en rekke andre kompetansehevende tiltak. Både korte kurs, den svært populære ABC-opplæringen, helsefagarbeiderutdanning og fullverdige fagskoleutdannelser.

I 2022 så man en god vekst innen kompetansehevingstilbudet på tvers av alle helseregioner. Dette er Kristiansen godt fornøyd med.

– En av kjerneoppgavene våre har alltid vært å utvikle og spre kompetanse, så det er alltid godt å se at disse tilbudene brukes aktivt over hele landet, smiler hun.

Fremragende forskning og en kommandør

I 2022 ble det publisert 78 vitenskapelige artikler – flere enn noen gang i Aldring og helses 25-årige tilværelse. I tillegg ble tidligere forskningssjef og professor emeritus Knut Engedal utnevnt av H.M. Kongen til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Knut Engedal får St. Olavs orden. Foto
Knut Engedal mottok St. Olavs orden av kansellisjef Mette Tverdal. Foto: Gabriel Skålevik.

Engedal har vært sentral for utviklingen av forskning i Aldring og helse fra begynnelsen. Totalt har han publisert mer enn 380 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, samt en rekke populærvitenskapelige tekster.

– Engedal var en viktig pådriver da regjeringen skulle utarbeide en plan for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Dette arbeidet var avgjørende for at Norge ble et av de aller første landene i verden med egen demensplan, forteller Midtbø Kristiansen.

Året oppsummeres digitalt

Alt i alt har 2022 vært et begivenhetsrikt år å se tilbake på, noe som gjenspeiles i senterets første digitale årsrapport.

– Vi håper dette kan fungere som noe litt mer enn en vanlig årsrapport, sier Kristiansen.

Hennes ønske er at årsrapporten kan fungere som et presentasjonsverktøy for senteret i en større grad enn de tradisjonelle trykte versjonene har vært tidligere. Hun mener også at rapporten i denne formen i større grad enn tidligere faktisk får vist den store og allsidige aktiviteten i Aldring og helse. Dessuten mener hun den er blitt svært tilgjengelig og leservennlig i sin nye form.

Aldring og helses årsrapport er nå tilgjengelig på nett og vi anbefaler alle som er interessert i senterets arbeid, å ta en titt.