Aldring, livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring - Aldring og helse

Aldring, livskvalitet og ensomhet: Ensomhetsopplevelser, psykisk og fysisk helse, funksjonsnedsettelse, inkludering og mestring

Ensomhet er et viktig aspekt ved livskvalitet, og har betydning for psykisk og fysisk helse, liksom helse har betydning for opplevelsen av ensomhet og livskvalitet.

I dette prosjektet bruker vi paneldata og tverrsnittsdata fra NorLAG (Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon) og LOGG (Livsløp, generasjon og kjønn). Prosjektets siste del er under arbeid og tematiserer Varighet av funksjonsnedsettelse og livskvalitet

Prosjektleder: Magnhild Nicolaisen

Medarbeidere i dette prosjektet

Magnhild Nicolaisen
Forsker Magnhild Nicolaisen Sosiolog cand.polit. Forsker

Kirsten Thorsen
Seniorforsker Kirsten Thorsen Cand. psychol., dr. philos, professor II Seniorforsker

Publikasjoner fra prosjektet

Nicolaisen, M., Moum, T., & Thorsen, K (2018): Mastery and depressive symptoms: How does mastery influence the impact of stressors from midlife to old age? Journal of Aging and Health, Vol. 30 (7), 1084-1107. DOI: 10.1177/0898264317705782 (Published online 20 April 2017).

Nicolaisen, M. & Thorsen, K. (2017): What are friends for? Friendships and loneliness over the lifespan – from 18 to 79 years. International Journal of Aging and Human Development. Vol. 84 (2), 126-158. https://doi.org/10.1177/0091415016655166. (Published online 2016 Jun 28).

Thorsen, K. & Nicolaisen, M. (2014): Funksjonshemning og ensomhet i eldre år. Hva betyr mestring? Tidsskriftet Demens og Alderspsykiatri, Vol. 18, nr. 3, s. 11-15. Last ned: Funksjonshemning og ensomhet i eldre år Hva betyr mestring (PDF)

Nicolaisen, M. & Thorsen, K.(2014): Who are lonely? Loneliness in different age groups (18-81 years old), using two measures of loneliness. International Journal of Aging and Human Development. Vol. 78 (3), 231-259. https://doi.org/10.2190/AG.78.3.b

Bergland, A., Nicolaisen, M. & Thorsen, K. (2014): Predictors of subjective age in people aged 40-79 years: a five-year follow-up study. The impact of mastery, mental and physical health. Aging & Mental Health. Vol 18 (5), 653-661. https://doi.org/10.1080/13607863.2013.869545 (Published online December 2013)

Nicolaisen, M. & Thorsen, K. (2014): «Loneliness among men and women – a five-year follow-up study». Aging & Mental Health, Vol 18 (2), 194-206. http://dx.doi.org/10.1080/13607863.2013.821457 (Published online 30 July 2013)

Nicolaisen, M., Thorsen, K. & Eriksen, S.H. (2012): Jump into the void? Factors related to a preferred retirement age: gender, social interests, and leisure activities. International Journal of Aging and Human Development, Vol. 75 (3) 239-271.

Nicolaisen M, Thorsen K (2012): Impairments, mastery, and loneliness. A prospective study of loneliness among older adults. Norsk Epidemiologi, Vol. 22 (2) 143-150. http://dx.doi.org/10.5324/nje.v22i2.1560  

Se også

Prosjektinformasjon i Cristin