Å leve godt med demens - Aldring og helse

Å leve godt med demens

For å sikre best mulig livskvalitet hos personer med demens bør innsatsen rettes mot å støtte gode relasjoner, sosialt engasjement og hverdagslige funksjoner, samt tiltak mot dårlig fysisk og psykisk helse, konkluderer forfatterne av ny studie.