Å leve et meningsfullt liv mens sosiale relasjoner endres - Nasjonalt senter for aldring og helse

Å leve et meningsfullt liv mens sosiale relasjoner endres

Personer opplever at det å få demens skaper store endringer i livet, også sosialt. Demens leder til nye sosiale roller og endret sosial status. Prosessen med å tilpasse seg situasjonen er omfattende, og sosiale relasjoner kan være med på å stabilisere situasjonen og avlede bekymringer for fremtiden.