Studiepoeng og fagskolegrad - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Studiepoeng og fagskolegrad

2018 var «fagskolens år» og det skjedde mange spennende ting. Siden noen av disse endringene også påvirker den utdanningen dere har tatt vil vi informere dere om dette.