Seksuell helse hos eldre personer med utviklingshemning

Seksuelle følelser og behov er en naturlig del av det å være menneske. Det har blitt en økende bevissthet om sex som noe helsefremmende. Seksualitet er viktig, også når vi blir eldre. Seksualitet handler om mer enn erotikk, det handler om sensualitet, sanselighet, intimitet, kontakt og varme mellom mennesker. Disse behovene avtar ikke med økende alder, dette er grunnleggende behov hos alle mennesker med eller uten funksjonsnedsettelser.