1125 treff på:

Nyheter

Nytt e-læringskurs i palliativ behandling av eldre og alvorlig syke med covid-19

Et nytt e-læringskurs skal gi helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester kompetanse i palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og…
Kompetanseressurser

Mitt livs ABC 1

Kompetanseressurser

Demensomsorg 1

Sider

What Are Friends for? Friendships and Loneliness Over the Lifespan—From 18 to 79 Years

Forfattere: Magnhild Nicolaisen og Kirsten Thorsen Publisert i The international journal of aging and human development, 84 (2), 2016 Sammendrag på…
Nyheter

Covid-19 – ensomhet, psykiske symptomer og subjektiv alder

Ensomhet øker risikoen for å utvikle symptomer på angst og depresjon, men i en tid hvor alle opplever sosial distansering, er det ikke alle som er…
Nyheter

Mye bra smittevern på norske sykehjem under covid-19 pandemien, men rom for forbedringer

Det viser en ny studie fra norske sykhjem der forskerne har kartlagt hvordan avdelingsledere ved sykehjemmene selv vurderer evnen til å håndtere…
Nyheter

Webinar om rehabilitering etter covid-19

Samfunnet gjør nå en stor innsats for at de som er alvorlig rammet av covid-19 skal overleve. Flere av de som overlever alvorlig covid-19 sykdom kan…