Screeningverktøy for å oppdage demens ved Alzheimers sykdom hos voksne og eldre med utviklingshemning

I Norge er det ikke utviklet eller oversatt egne screeningverktøy ved mistanke om demens hos personer med utviklingshemning.

Verktøy som brukes for normalpopulasjonen viser seg vanskelig å benytte, da de krever kognitive funksjoner mange personer med utviklingshemning ikke har. Dette medfører problemer i klinisk utredning og behandling samt forskning om demens, hos personer med utviklingshemning. 

«The adaptive behaviour dementia questionnaire» (ABDQ) er et enkelt screeningverktøy utviklet fra et mer omfattende verktøy. Undersøkelser viser at ABDQ har god reliabilitet og validitet. Verktøyet er oversatt til norsk. Prosjektet vil bli videreført i 2010 med gjennomføring av en reliabilitetstest. 

Oversettelse og bruk er godkjent av utgiver og opphavsperson. 

Øyvind Kirkevold
Prosjektansvarlig og veileder
Øyvind Kirkevold, Professor/Assisterende forskningssjef
Prosjektleder
Frode Kibsgaard Larsen, Spesialrådgiver og stipendiat