Praktisk påfyll av kompetanse - Nasjonalt senter for aldring og helse

Praktisk påfyll av kompetanse

Det er samling i Tønsberg for studentene på Fagskolen aldring og helse. Engasjerte forelesere fremmer praktiske eksempler fra arbeidshverdagen. To av elevene forteller her om hvordan videreutdanningen allerede gjør hverdagen deres enklere.