Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Vurdere

Les opp

Definisjon

Bedømme.

Utdypning og eksempler

En oppgave hvor en bes om å vurdere noe, skal svares på en måte som viser at en kan bruke relevant fagkunnskap. Egne og andres synspunkter om et emne skal trekkes frem og begrunnes, før en kommer frem til en konklusjon.