Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Verdi

Les opp

Definisjon

Grunnleggende oppfatninger om hva som er godt og riktig. Verdier påvirker holdninger og praksis.

Utdypning og eksempler

Verdier kan være individuelle eller felles for grupper.

Verdien individuell omsorg gjør at vi samarbeider med den enkelte pasient om hvordan omsorgen skal være, heller enn å gi lik omsorg til alle.