Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Skrøpelighet

Definisjon

En tilstand der kroppens motstandskraft mot sykdom, stress og belastninger er svekket.

Utdypning og eksempler

Skrøpelighet er ikke det samme som sykdom. Tilstanden finnes hos voksne i alle aldre, men er vanligere i eldre år.
Personer med skrøpelighet har gjerne langsom gange, svakt håndtrykk, føler seg utmattet, går raskt ned i vekt og har vansker med dagligdagse aktiviteter.