Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Ressurser

Les opp

Definisjon

Alt en person har tilgang til som hjelper i en konkret situasjon eller personens livssituasjon generelt. Deles i indre og ytre ressurser.

Indre ressurser: En persons psykiske og fysiske evner.

Ytre ressurser: Tilgjengelige midler (penger, ting, hjelpemidler) eller sosial støtte og hjelp som kan gjøre at personen får brukt sine evner.

Utdypning og eksempler

Eksempelvis kan en person med demens ofte glemme å stelle seg, men klarer fortsatt å utføre dette selv hvis han eller hun blir minnet på det.

Det at personen fortsatt klarer å stelle seg er en indre ressurs, mens det at noen er der for å minne han eller hun på å vaske seg er en ytre ressurs.