Refleksjon - Aldring og helse
Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Refleksjon

Definisjon

Det å tenke gjennom noe. Refleksjon innebærer ofte å stoppe opp og prøve å se sine egne reaksjoner, handlinger og opplevelser utenfra.

Utdypning og eksempler

Man vender tilbake til noe man har tenkt, følt eller gjort tidligere. Når man reflekterer, fører man en dialog med seg selv eller andre, for å bli bevisst og oppmerksom på egne handlinger og tanker. Gjennom refleksjon kan man oppdage eller lære noe som gir økt forståelse, og fører til en forandring i måten vi gjør ting på.