Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Refleksjon

Les opp

Definisjon

Overveielse og ettertanke.

Utdypning og eksempler

Refleksjonsoppgaver er en ganske uformell sjanger. Egne oppfatninbger og meninger skal trekkes inn når en skriver. Utgangspunktet for refleksjon kan være egne erfaringer fra praksis. Selv om begrepet refleksjon åpner for egne tolkninger, forventes det at man støtter seg til fagstoff.