Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Positivt personarbeid

Les opp

Definisjon

Å bidra til engasjement, godt humør, trivsel og velvære.

Utdypning og eksempler

Positivt personarbeid er for eksempel å trøste, lindre uro og smerte, respektere og akseptere, arbeide sammen og tilrettelegge for aktivitet og fellesskap.

Personverd (personhood) skapes mellom mennesker og bygger på at det personlige er viktig, at alle har en absolutt verdi, og at identitetsfølelse er avhengig av samvær med andre mennesker.

Se også