Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Personsentrert omsorg

Les opp

Definisjon

Omsorg med utgangspunkt i personens behov og livshistorie.
Omsorg som bygger på:

  • Lik verdi for alle mennesker (menneskeverd)
  • Alle mennesker er forskjellige (individuell omsorg)
  • Omsorgen må ses fra ståstedet til pasienten (perspektivet til personen)
  • Et godt sosialt miljø er nødvendig for velvære (psykososialt miljø)
Disse verdiene påvirker personalets holdninger som igjen viser seg i måten arbeidet utføres.

Utdypning og eksempler

– I stedet for å dusje beboere etter en liste (oppgavesentrert omsorg) får beboerne hjelp til å vaske seg etter hver enkelts behov.