Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Nærmeste pårørende

Les opp

Definisjon

Den personen som pasienten eller brukeren sier at er sin nærmeste. Den nærmeste pårørende har rett til informasjon om behandlingen. Hvis pasienten eller brukeren ikke har samtykkekompetanse, skal nærmeste pårørende være med på å ta viktige bestemmelser om behandlingen.

Utdypning og eksempler

Hvis pasienten eller brukeren ikke kan si hvem som er deres nærmeste pårørende, er det bestemt i lov hvordan man finner ut hvem som er nærmeste pårørende.

Se også