Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Inkludering

Les opp

Definisjon

Være en del av en gruppe: å bli inkludert.

Også det å la andre være med i fellesskapet: å inkludere andre.

Utdypning og eksempler

– Anne ble inkludert i fellesskapet på sykehjemmet. Trygve opplevde inkludering i dagtilbudet. De var en del av fellesskapet og opplevde at de hørte til der.

Noen personer kan trenge tilrettelegging for at de skal kunne delta i et fellesskap.