Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Gjøre rede for

Les opp

Definisjon

Skape klarhet i.

Utdypning og eksempler

Et tema eller begrep belyses bredt. Vis selvstendig tenking og uttrykk fagstoffet med egne ord. Gi eksempler som kan belyse hvordan temaet eller begrepet viser seg i praksis.