Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Funksjonshemning

Les opp

Definisjon

Det at en person med nedsatt funksjonsevne ikke klarer å fylle omgivelsenes krav i en situasjon.

Utdypning og eksempler

Funksjonshemning må forstås som et samspill mellom persons funksjonsevne og omgivelsenes krav. En person med nedsatt hørsel kan ha problemer med å delta i samtaler i sosiale sammenhenger. I denne situasjonen har han eller hun en funksjonshemning. Med hørselshjelpemidler og mindre støy i miljøet kan funksjonshemningen reduseres.