Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Forklare

Les opp

Definisjon

Gjøre forståelig. Presisere og utdype med egne ord og sette det som spørres om i en sammenheng. Det kan være nyttig å vise til et eksempel.