Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Forebygge

Les opp

Definisjon

Å gjøre noe for å redusere faren for at noe uønsket skal skje.

Utdypning og eksempler

Det man ønsker å forebygge kan for eksempel være ulykker, uønskede hendelser, skade eller sykdom. Forebyggende tiltak kan være så generelle som å endre livsstil eller kosthold. De kan også være mer spesifikke, som å ta bort terskler i hjemmet, for å forebygge fall.

Forebygging handler også om å forhindre smerte, skade og lidelse hos personer som allerede har sykdom eller helsesvikt. Regelmessig endring av stilling hos sengeliggende pasienter er eksempel på tiltak for å forebygge trykksår.

Se også