Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Drøft / Diskuter

Les opp

Definisjon

Behandle en sak eller et problem ved å inkludere flere perspektiver.

Utdypning og eksempler

Drøfting her mye til felles med vurdering. Ved drøfting er det viktig å få frem ulike dimensjoner og perspektiver, og at disse sammenlignes. Til slutt skal en trekke egne konklusjoner og oppsummere.