Definer - Aldring og helse
Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Definer

Definisjon

Gjenta ordrett eller bruk egne ord til å beskrive og forklare hva begrepet betyr eller handler om. Det kan være nyttig å bruke et eksempel. Skriv alltid fullstendige setninger.