Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Definere

Les opp

Definisjon

Gjenta ordrett eller bruke egne ord for å beskrive og forklare hva begrepet betyr eller handler om. Det kan være nyttig å bruke et eksempel.