Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Bruker

Les opp

Definisjon

Person som mottar omsorgstjenester eller praktisk bistand.

Utdypning og eksempler

I pasient og brukerrettighetsloven er bruker forklart mer grundig:
Begrepet bruker anvendes om en person som ber om eller mottar tjenester som faller inn under helse- og omsorgstjenesteloven, og der tjenestene ikke er å anse som helsehjelp.

Relevante sider

Se også