Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Allmenntilstand

Les opp

Definisjon

Betegnelse på en persons generelle helse. Handler om både fysiske og psykiske sider ved helsen og defineres ofte som god eller dårlig (nedsatt, redusert).

Utdypning og eksempler

Vurdering av en persons allmenntilstand er subjektiv og baserer seg ofte på intuisjon/magefølelse og erfaring. Det er dermed et begrep som kan ha ulik betydning avhengig av hvem som bruker det.

Betegnelsen er likevel mye brukt og kan være nyttig blant annet for helsepersonell som skal prioritere helsetjenester.

Dårlig allmenntilstand kan være et symptom på sykdom. Det forbindes som regel med at mulig sykdom påvirker den generelle helsetilstanden hos den syke og ikke bare området der selve sykdommen sitter. Symptomene ved redusert allmenntilstand kan for eksempel være slapphet, kvalme, muskelverk, svimmelhet, svette eller dårlig matlyst.