Agitasjon - Aldring og helse
Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Agitasjon

Definisjon

Betegnelse på atferd som kan oppstå ved en tilstand med ytre uro og indre spenning. Aggresjon, oppstemthet, manglende hemninger, irritabilitet og motorisk og verbal uro.

Utdypning og eksempler

– Da han ikke fikk velge TV-kanal, ble han agitert og han begynte å slå seg selv hardt.