Tilbake til ordbok

Oppslagsord:

Agitasjon

Les opp

Definisjon

Betegnelse på atferd som kan oppstå ved en tilstand med ytre uro og indre spenning. Aggresjon, oppstemthet, manglende hemninger, irritabilitet og motorisk og verbal uro.

Utdypning og eksempler

– Da han ikke fikk velge TV-kanal, ble han agitert og han begynte å slå seg selv hardt.