AH-06564.JPG

Om Aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse bygger opp og sprer kompetanse innen fagområdene demens, alderspsykiatri, utviklingshemning og aldring og funksjonshemning og aldring.

Les mer om Aldring og helse i vår årsrapport

Fra kunnskap til praksis

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, og har i dag 110 ansatte som jobber over hele landet. Vi bidrar til høy kvalitet i helse- og omsorgstilbudet til eldre i Norge. Det gjør vi gjennom utvikling av ny kunnskap, og omfattende og variert kompetansespredning. Vi bidrar når beslutningsmyndigheter, samarbeidspartnere i fag- og forskningsmiljøer og allmennheten søker informasjon og utvikler kompetanse, og når det skal tas beslutninger innenfor aldring og helse.

Styrker kompetansen:

Aldring og helse tilbyr kurs og konferanser til tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten, både i kommuner og spesialisthelsetjenesten. I tillegg til opplæring gjennom ABC-modellen, tilbyr vi helsefagarbeiderutdanning som kvalifiserer til fagprøve. Vi driver fagskole med to studieretninger. Moduler for e-læring og fjernundervisning på nett tilbys innen våre fagområder.

Holder deg oppdatert:

Nettsider, nyhetsbrev og sosiale medier

Vi kommuniserer nyheter, ny kunnskap og fagstoff i form av tekst, bilder og video gjennom hyppige oppdateringer på vår nettside, og gjennom nyhetsbrev og sosiale medier.

Tidsskrift

Tidsskriftet aldring og helse er et fagtidsskrift som henvender seg til alle som arbeider med, eller er opptatt av temaer knyttet til aldring og helse.

Bibliotek

Vi er en nasjonal kompetansetjeneste for alle, og alle kan låne fra vår samling. Dette gjør du enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Du kan få tilsendt det du trenger rett hjem.

Forlag og bokhandel

Forlaget aldring og helse er sentral i formidling av kunnskap om aldring og helse. Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter, undervisningsmateriell, film og lydbøker tilknyttet våre fagområder. Våre produkter tilbys i en egen nettbokhandel, som du finner på våre nettsider.

Driver omfattende forskning og utvikling:

Forskning og utvikling ved Aldring og helse skaper nettverk på tvers av regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskning og utvikling gir bedre beslutningsgrunnlag for nasjonale myndigheter. Forskning og utvikling har klinisk relevans. Kunnskapen som skapes videreformidles raskt og på en forståelig måte til dem som bruker våre opplæringsressurser og våre nettsider.

VÅRE FAGOMRÅDER:
Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens, men det finnes mange flere.

Alderspsykiatri

Alderspsykiatri favner alle psykiske lidelser hos eldre. Depresjon er den hyppigste tilstanden, men alle psykiske lidelser som forekommer hos voksne kan også opptre hos eldre, slik som psykose, angst og ruslidelse.

Utviklingshemning

Fagområdet Utviklingshemning og aldring har som målsetting å frembringe mer kunnskap, formidle kompetanse og informasjon og bidra til at det utvikles bedre tjenester for eldre mennesker med utviklingshemning.

Funksjonshemning

Hovedmålsetting for fagområdet Funksjonshemning og aldring er tverrfaglig forskning og kompetansespredning om aldring ved nedsatt funksjonsevne som er medfødt eller ervervet i løpet av livet, med særlig fokus på sosialpsykologiske faktorer og fysisk fungering ved aldring.

Kontakt oss

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…
Fant du det du lette etter?
0/500 tegn