Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

helsepersonell og dame i rullestol.jpeg

Om Aldring og helse

Fra kunnskap til praksis

About us

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) jobber for å øke kvaliteten på helse- og omsorgstilbudet til eldre i Norge. Det gjør vi blant annet gjennom å utvikle ny kunnskap og omfattende opplæring av helse- og omsorgspersonell. Aldring og helse hjelper også myndigheter, fag- og forskningsmiljøer og folk flest til å finne informasjon og utvikle kompetanse.

Omfattende forskning og utvikling

Som et nasjonalt forskningsmiljø innen aldring og helse skaper vi nettverk på tvers av regioner, profesjoner og tjenestenivåer. Forskning og utvikling gir myndighetene bedre beslutningsgrunnlag. Forskning og utvikling har klinisk relevans, noe som betyr at den fører til direkte forbedringer i diagnostikk, behandling og pleie. Fersk forskning formidles til deltakere på kurs, konferanser og i opplæring. Aldring og helses nettsider oppdateres med nyheter og fagstoff flere ganger i uka.

Gå til Aldring og helses forskningssider

Utdanner helsepersonell og arrangerer kurs og konferanser

Aldring og helse tilbyr kurs og konferanser til tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten, både i kommune- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg til opplæring gjennom ABC-modellen, tilbyr vi helsefagarbeiderutdanning som kvalifiserer til fagprøve. Vi driver fagskole med to studieretninger. Moduler for e-læring og fjernundervisning på nett tilbys innen våre fagområder.

Se alle typer opplæring, kurs og konferanser vi arrangerer

Aldring og helse mener

Aldring og helse bidrar til å gi bedre grunnlag for å ta gode beslutninger, blant annet gjennom faglig-politiske innspill til høringer og i møter med beslutningstakere.

Se våre siste uttalelser

Våre fagområder

Utviklingshemning2.png

Demens

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens, men det finnes mange flere.

Alderspsykiatri.png

Alderspsykiatri

Alderspsykiatri favner alle psykiske lidelser hos eldre. Depresjon er den hyppigste tilstanden, men alle psykiske lidelser som forekommer hos voksne kan også opptre hos eldre, slik som psykose, angst og ruslidelse.

Utviklingshemning.png

Utviklingshemning

Utviklingshemning har forskjellige årsaker og alvorlighetsgrad. Aldringsprosessen kan ha et annerledes forløp og føre til noen ekstra utfordringer med å mestre egen helse og hverdag for personer med utviklingshemning.

Funksjonshemning.png

Funksjonshemning

For personer med medfødt eller nedsatt funksjonsevne av ulike årsaker ervervet i løpet av livet kan aldring innebære flere og andre utfordringer enn for den øvrige befolkningen.

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev, litteratur og sosiale medier

Vi formidler nyheter, ny fagkunnskap og faglitteratur i form av tekst, bilder og video gjennom hyppige oppdateringer på vår nettside, og gjennom nyhetsbrev og sosiale medier.

Registrer deg med e-postadresse, for å motta nyhetsbrev fra Aldring og helse.

Nasjonal bibliotektjeneste

Aldring og helses bibliotek har spisskompetanse på litteratur fra våre fagområder. Alle kan låne fra samlingen vår. Dette gjør du enkelt via nett, over telefon eller ved å besøke biblioteket. Du kan få tilsendt det du trenger rett hjem.

Forlag og nettbokhandel

Forlaget aldring og helse er en sentral formidler av kunnskap om aldring og helse.
Forlaget utgir lærebøker, temabøker, fagrapporter, undervisningsmateriell, film og
lydbøker tilknyttet våre fagområder. Utgivelsene tilbys i vår nettbokhandel

Fakta om Aldring og helse

  • Aldring og helse ble etablert i 1997
  • 115 ansatte som jobber over hele landet
  • Aldring og helse deltar for tiden i 40 nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og driver åtte faglige utviklingsprosjekter (1. jan. 2020)
  • 32 000 deltakere har i perioden 2015-2019 mottatt ABC-opplæring i Aldring og helses regi
  • 97 prosent av landets tidligere 409 kommuner har hatt ABC-opplæring for ansatte i helse- og omsorgstjenesten

right-arrow-icon.svg
Faglig referansegruppe

Sikrer at virksomheten drives i tråd med intensjonen

Aldring og helse har en faglig referansegruppe med representanter fra alle regionale helseforetak, brukerorganisasjoner og kommunehelsetjenesten. Gruppen består av syv representanter og er oppnevnt av Helse Sør-Øst.

Les mer om faglig referansegruppe

right-arrow-icon.svg
Brukermedvirkning

Det er brukerne selv som leverer den viktigste innsikten

Aldring og helse arbeider med systematisk brukermedvirkning i forsknings- og utviklingsprosjekter. Brukergruppen omfatter både pasienter og pårørende samt tjenesteytere.

Les om Aldring og helse og brukermedvirkning

right-arrow-icon.svg
Årsrapport 2018

Viktigste tall og nyheter fra 2018

Årsrapporten har oversikt over blant annet forskningsresultater, deltakere på ABC-opplæring, kurs, konferanser mm.

Gå til Årsrapport 2018

right-arrow-icon.svg
Ledige stillinger

Se hva som er ledig for øyeblikket

Om det ikke er noe ledig, kan du gjerne ta kontakt direkte for å høre hva som er aktuelt på sikt. Vi bruker Webcruiter som jobbsøkerportal.

Se ledige stillinger

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn