Nytt lederhefte for deg som jobber med demens eller utviklingshemning

Nytt og nyttig lederhefte for deg som enten er leder i demensomsorgen, eller leder i virksomheter som gir tjenester til personer med utviklingshemning. Heftene gir deg innsikt i temaer som lovkrav i tjenesten, kompetanseledelse og mangfoldsledelse.

Lederheftene er laget som tilvalg til ABC-opplæringen, og kan dermed tas utenom ordinær ABC-opplæring.

Informasjonsfilm om lederhefter ABC om demens eller utviklingshemning.

Lederhefte for ledere i demensomsorgen

Det stilles store krav til deg som er mellomleder i demensomsorgen. Disse kravene kommer ofte fra flere kanter og med utgangspunkt i forskjellige interesser.

Godt lederskap styrkes av faglig dyktige og engasjerte ansatte. I dette heftet lærer du om hvordan du kan tilrettelegge for ansattes kompetanseheving, og hvordan du kan nyttiggjøre den nyervervede kompetansen deres i praksis.

Hensikten med heftet er å gi deg konkrete tips, verktøy og ideer som det er aktuelt å ta med inn i ditt daglige virke som leder.

I første del av heftet er det en kort introduksjon av demensomsorgen og aktuelle deler av helselovgivningen på dette området. Deretter presenteres tre sentrale ledelsesmetoder: personsentrert ledelse, kompetanseledelse og mangfoldsledelse. Dette er metoder som i praksis utfyller hverandre godt.

Etter at du har lest dette heftet, er målet at du:

– har forståelse for grunnprinsippene i personsentrert ledelse, kompetanseledelse og mangfoldsledelse

– har kunnskap om helselovgivningens krav til ledelse og kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Du finner heftet i vår nettbutikk (også i gratis nedlastbar versjon)

Lederhefte for ledere innen tjenester til personer med utviklingshemming

Dette heftet retter seg mot ledere i kommunale og private virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, og handler om kompetanseheving og hvordan utvikling av kompetanse henger sammen med forsvarlig tjenesteyting.

Du lærer om hvordan du kan tilrettelegge for ansattes kompetanseheving, og hvordan du kan ta i bruk kompetansen deres i praksis. Det beskrives konkrete tips, verktøy og ideer til hvordan du kan heve kompetansen i personalstaben din. Heftet presenterer noen grunnleggende prinsipper for personsentrert ledelse, relasjonsledelse, kompetanseledelse og mangfoldsledelse.

Etter at du har lest heftet, er målet at du:

– har forståelse for grunnprinsippene for individuelt tilpassede tjenester, kompetanseledelse og mangfoldsledelse

– har kunnskap om helselovgivningens krav til ledelse og kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Du finner heftet i vår nettbutikk (også i gratis nedlastbar versjon)