Nytt e-læringskurs for Inn på tunet-bønder om dagaktivitetstilbud for personer med demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Nytt e-læringskurs for Inn på tunet-bønder om dagaktivitetstilbud for personer med demens

Et nytt e-læringskurs skal gi Inn på tunet-bønder grunnleggende kompetanse om dagaktiviteter for personer med demens slik at bonden skal kunne tilby god demensomsorg på gård til kommunene.

Temaer i kurset er krav og rutiner for dagaktivitetstilbud, tildeling av plasser, inntak og uttak av brukere, taushetsplikt, dokumentasjonsplikt og journalføring. I tillegg lærer bonden hva personsentrert omsorg er og hvordan det brukes i Inn på tunet-tilbudet. Meningsfulle aktiviteter for personer med demens, miljøbehandling, rutiner og hvordan møte og løse situasjoner med utfordrende atferd er også tema.

Målet med e-læringskurset er å

  • gi kunnskap om demens, personsentrert omsorg og miljøbehandling
  • gi kunnskap som oppleves nyttig i situasjoner og aktivitetene på eller i tilknytning til gården
  • gi informasjon om relevante lover og retningslinjer som regulerer drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens
  • gi en god pedagogisk oppbygging som fremmer læring hos bonden og kan inspirere til god praksis
  • lede bonden gjennom refleksjoner og oppgaver som gir beskrivelser av ressurser, muligheter og eventuelle begrensninger for personer med demens på egen gård
  • gi et godt grunnlag for å presentere egen gård gjennom arbeidet med dokumentet «Inn på tunet- tilbud til personer med demens på NN gård»

Kursets faglige nivå og innhold er utviklet for målgruppen Inn på tunet-tilbydere som ønsker å etablere, eller allerede tilbyr Inn på tunet-tjenester til personer med demens. Andre som kan ha nytte av kurset er personer som jobber ved et Inn på tunet-tilbud til personer med demens.

Kurset har en god pedagogisk oppbygging som fremmer læring hos bonden og kan inspirere til god praksis. Kurset går gjennom gjennom refleksjoner og oppgaver som gir beskrivelser av ressurser, muligheter og eventuelle begrensninger for personer med demens på egen gård .

Kurset er bygget opp med seks leksjoner som til sammen dekker temaene gjennom tekst, filmer, lydfiler og oppgaver.

Tilbyder kan underveis i kurset jobbe med å lage en utdypende presentasjon av egen gård og hva som kan tilbys personer med demens. Alle med bestått sluttest får kursbevis.

Her finner du e-læringskurset (logg inn med ID-porten)

E-læringskurset er utviklet av Aldring og helse på oppdrag fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, som en del av Inn på tunet-løftet 2 og pilotprosjektet innen demens.

Kurset er finansiert av Viken fylkeskommune og Landbruksdirektoratet.

Les mer om funn fra forskningsprosjektet demensomsorg på gård