Nyheter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Aldring og helse i statsbudsjettet

I forslag til statsbudsjett for 2022 står det at Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse går ut av modellen for nasjonale…


Helomvending om helseattest for eldre bilkjørere

Obligatorisk helseattest har gitt fastlegene mulighet til å fange opp personer som av helsemessige årsaker ikke bør kjøre bil, bl.a. som følge av kognitiv svikt. Helseattesten var i ferd med å bli avskaffet av regjeringen etter pålegg fra Stortinget. Nå har samferdselsministeren på bakgrunn av faglige vurderinger bestemt at han ikke vil fjerne helseattesten for dem over 80 år likevel. Overlege Anne Brækhus var en av dem som engasjerte seg for fortsatt obligatorisk helseattest.

Les flere notiser

Sørsamisk helsekonferanse 2021

Konferansen er en viktig møteplass, ikke bare for samiske helsearbeidere på sørsamisk område, men også fra hele Saepmie. Den er også en sentral…

Pårørendeskolen endret deres liv

Astrid Svennebys eldste søster Karen Sofie Mørstad var lege og hadde arbeidet med andre i over 40 år da hun fikk diagnosen Alzheimers sykdom tidlig…

Korona infoside

Eldre personer er ekstra utsatt for det pågående utbruddet av koronaviruset. Her finner du tilpasset informasjon rettet mot helse- og omsorgspersonell, pårørende og eldre.
Les om koronaviruset