Nye temasider om kreft og utviklingshemning

Har utviklet hele 14 nye ulike temasider om kreft og utviklingshemning med temaark, som kan lastes ned.

– Det har vi gjort istedenfor å revidere læreboken, Kreft hos voksne og eldre med utviklingshemning fra 2009, sier Stine Skorpen, fagkonsulent i Aldring og helse.

Temasidene inneholder informasjon om hva kreft er, symptomer på kreft, ulike typer screeningundersøkelser, litt om utredning og mulig behandling av noen av de mest vanlige typer kreft personer med utviklingshemning får.

– Du vil også finne informasjon om det som kan være spesielt med kreft i forhold til ulike syndrom, sier Skorpen.

– Når det gjelder dette med temaark i forhold til en bok, så er det fordi de er mye enklere å revidere og holde oppdatert til enhver tid, fortsetter Skorpen

Temaarkene er utviklet etter universell utforming.

Fagkonsulent Stine Skorpen

På flere av temasidene er det lenker til kvalitetssikrede nettsider hvor man kan finne mer og utfyllende informasjon.

– Vi har også lagt til filmer og lenker til bildebøker som du kan benytte når du skal kommunisere om kreft med personer med utviklingshemning.

Her finner du temasidene med tilhørende temaark

Alt materiellet er kvalitetskontrollert av Siri Rostoft, spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus.

Vi ønsker tilbakemelding på hva dere ønsker av endringer eller nye tema!

Email: stine.skorpen@aldringoghelse.no