Nevropsykologisk utredning av demens hos personer med utviklingshemning - Aldring og helse

Nevropsykologisk utredning av demens hos personer med utviklingshemning

Rapport utgitt i 2012.