– Nært, informativt, inkluderende og gøy - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

– Nært, informativt, inkluderende og gøy

I en værmessig varierende juli-helg var det nok en gang duket for sommerleir på Østre Bolærne i Vestfold. På sommerleiren deltar barn under 18 år som har en mamma eller pappa med demens, sammen med frisk forelder.

I strålende sol og plaskende regn foregikk det foredrag, samtaler og sosiale aktiviteter for både barn og foreldre. Det ble utvekslet erfaringer, historier, klemmer, telefonnumre og brukernavn på Snapchat.

– I år var det 17 barn fra hele landet i alderen 10 til 17 år som deltok sammen med sin friske forelder, sier Celine Haaland-Johansen ved Aldring og helse, som hadde ansvar for barnas aktivitetsprogram.

IMG_3439.jpg
Aktivitetsledere på sommerleiren (f.v.): Fanny Ditlevsen, Celine Haaland-Johansen, Helene Røyert og Marita Beate Heinesen Katle. De to sistnevnte er likepersoner fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Foto: Lars Bull.
Thale Kinne Rønqvist
Psykologspesialist på sommerleir: Thale Kinne Rønqvist.
Foto: Martin Lundsvoll

Tilbakemeldinger fra deltakerne viser at både barn og voksne har svært stort utbytte av å treffe andre familier i samme situasjon, og å få faglig informasjon om demens.

Psykologspesialist ved Aldring og helse, Thale Kinne Rønqvist, har gjennom tre år vært med som en av lederne og foredragsholderne for foreldrene på sommerleiren.

– Mange forteller at de var veldig usikre på forhånd, fordi det dreier seg om en alvorlig sykdom med mange bekymringer, og mange har følt at de er «den eneste som har det sånn». Det var flott å se hvor raskt både barn og unge knyttet kontakt, og hvor mye omsorg de viste for hverandre, sier Rønqvist.

På sommerleiren var det både familier som var der for første gang, og familier som hadde vært på sommerleir før.

– Vi ser at det er en stor fordel at flere av deltakerne har deltatt på sommerleir før, for det gjør at de «gamle» tar imot de «nye» og skaper god og trygg stemning fra dag en. Dagene var preget av mye lek og moro, men også samtaler med alvor. For de fleste betyr sommerleir at de for første gang kan snakke med andre om det å ha en forelder med demenssykdom, fortsetter Rønqvist.

Jeg synes leiren har vært gøy. Jeg har lært mye og vil tilbake neste år.

Sitat fra ett av barna sitt evalueringsskjema

– Derfor er det ekstra gledelig at tilbakemeldingene er så gode, og at mange ønsker å komme tilbake neste år. Vi ser akkurat det samme med foreldrene, de nye blir tatt veldig godt imot, og samtalene fortsatte til langt på kveld. Vi er ikke i tvil om at dette er et viktig tilbud til disse familiene. Mange gir uttrykk for at det er behov for mer systematisk informasjon og støtte til disse familiene i helsetjenesten og skolevesen.

Sommerleiren administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Leiren er en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020, i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det satses på en årlig sommerleir også fremover.

Se her for mer informasjon om sommerleir for barn med en mamma eller pappa med demens.

Hvemsermeg.no er Aldring og helses nettside for barn med en mamma eller pappa med demens.

Tidtilåværeung.no er Aldring og helses nettside for ungdom og unge voksne med en mor eller far med demens

For mer informasjon om pårørendetiltak og ressurser se her