Legemidler for kognitive symptomer ved demens - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Legemidler for kognitive symptomer ved demens

Foredragsholder er seniorforsker i Aldring og helse, professor emeritus Knut Engedal.