Lanserer ny og nødvendig e-læring om aldring, eldrehelse og utviklingshemning

Det er et stort behov for å styrke basiskompetansen om aldring og eldrehelse hos personer med utviklingshemning. – Tjenesteytere, pårørende og andre interesserte kan nå få nødvendig basiskunnskap ved å gjennomføre et nytt og inspirerende e-læringskurs, oppfordrer redaktør for e-læringen, Lene Kristiansen i Aldring og helse.

Den nye e-læringen, som er gratis og tilgjengelig for alle, handler om aldring og det som har med helse hos personer med utviklingshemning å gjøre. Den gir kunnskap om hvordan de som tilbyr tjenestene kan legge til rette for at eldre med utviklingshemning får en faglig forsvarlig og personsentrert oppfølging. I dette e-læringskurset gis det også innføring og opplæring i hvordan dokumentere endringer i funksjon og helse hos voksne og eldre med utviklingshemning.

Livsløpet til personer med utviklingshemning illustrert. Grafisk element fra e-læring
Livsløpet til personer med utviklingshemning illustrert. Grafisk element fra e-læring

– Som tjenesteyter må du vite hvordan du på best måte kan yte omsorg og gi forsvarlige helsetjenester, sier Kristiansen.  

– Hvordan påvirker normale aldersendringer eldre med utviklingshemning og hva betyr redusert helse for dem?

Lene Kristiansen. Portrettfoto.
Foto: Martin Lundsvoll.

Mange pårørende er bekymret for hvordan deres barn vil får det som voksne og eldre. Økt kunnskap om aldring kan gi dem en større trygghet for framtiden.

– Pårørende kan dermed også ha god nytte av dette kurset, forteller Kristiansen.

Redaktøren mener søkelyset på eldre med utviklingshemning i helsefagutdanningene i Norge bør få høyere prioritet. Hun forteller at det flere steder er mangel på personell med helsefaglig utdanning. Det er derfor viktig å styrke grunnkompetansen blant ansatte. For tjenesteytere som har jobbet i mange år og som ikke har sittet på skolebenken på lenge, kan den nye e-læringen bidra med oppfriskning av kunnskap og innsikt i ny kunnskap.

– Et økende antall eldre personer med utviklingshemning i framtiden gjør også at det er et stort behov for å styrke basiskompetansen i kommunene.

Kurset er utviklet av redaktør Lene Kristiansen og spesialrådgiver Frode Kibsgaard Larsen i Aldring og helse. I forbindelse med arbeidet med e-læringen ble det opprettet en arbeidsgruppe og en referansegruppe i Aldring og helse. Samarbeidspartnere fra Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo og USHT Troms og Finnmark (Troms) har også gitt innspill.  

Gå til e-læringen Aldring, eldrehelse og utviklingshemning (Innlogging via ID porten)