Lær mer om alderspsykiatri og geriatri - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Lær mer om alderspsykiatri og geriatri

Kjenner du fjernundervisningsopplegget Psyk-It? Annenhver uke møttes opptil hundre ansatte fra alderspykiatrien på telefonen for gratis undervisning og diskusjon. Etter et opphold nylanseres nå tjenesten. Det sies farvel til telefon, og velkommen til dataformidlet video og nedlastbar lyd.