Alle kurs

23.-24. September 2024

Skandinavisk lederkonferanse 2024 Fremtidens demensomsorg -lederskapets betydelse

Å rekruttere, utvikle og beholde godt kvalifisert personale som kan sikre trygge og gode tjenester til personer med demens og deres pårørende, vil være en av de største utfordringene i årene som kommer. Vi vil sette søkelys på hvordan ledere kan jobbe målrettet for å oppnå dette. Vi vil vektlegge temaer som personsentrert ledelse og ivaretakelse av personalet.

Gå til kurset
Fagområder

Demens, Kommunikasjon, Kompetanseheving

Pris

Earlybirdpris (1.desember 2023-14.mars 2024) 4400 NOK

Påmeldingsfrist

14. mar