Skandinavisk lederkonferanse 2022 - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Stockholm, 26.-27. september

Skandinavisk lederkonferanse 2022

For femte gang retter vi søkelyset på lederskap i demensomsorgen. Du som har en lederstilling i dette feltet er da hjertelig velkommen til City Conference Centre i Stockholm og konferansen Personsentrert kultur i demensomsorgen – lederens ansvar!

Gå til kurset

Tid og sted
26–27 september 2022

City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Arrangører
Svenskt Demenscentrum arrangerer konferansen i samarbeid med Nationalt Videnscenter

for Demens (Danmark) og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Norge).

Kontaktinformasjon
Sverige: +46 8 690 68 77 • info@demenscentrum.se

Danmark: +45 35 45 69 22 • vide@regionh.dk

Norge: +47 33 34 19 50 • post@aldringoghelse.no

Program
Konferansen veksler mellom plenumforelesninger og parallelle sesjoner. Valg av sesjoner

gjøres ved påmelding og er bindende.

Målgrupper
Ledere og beslutningstagere på alle nivåer samt personer med interesse for tema

lederskap i demensfeltet.

Kveldsarrangement
Mandag den 26. september kl.19.00 inviterer Stockholms by forelesere og konferanse-

deltagerne på buffé i Stockholms stadshus.

Læringsform

Konferanse

Fagområder

Demens, Fysisk helse, Geriatri, Ledelsen, Psykisk helse

Pris

4700 SEK