Ny nasjonal veileder og personsentrerte tjenester - Nasjonalt senter for aldring og helse
Alle kurs

Hva sier ny nasjonal veileder om personsentrerte tjenester til eldre personer med utviklingshemning?

Ny nasjonal veileder og personsentrerte tjenester

Webinaret tar utgangspunkt i Nasjonal veileder om gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming Hensikten er å undersøke hva veilederen sier om gode helse- og omsorgstjenester til eldre personer med utviklingshemming Målet er å gi deltakerne tips og råd om hvordan kommunene kan gi personsentrert omsorg og tilrettelegge for en god alderdom Målgruppen er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester som yter tjenester til personer med utviklingshemming

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Utviklings­hemning

Ansvarlig hos Aldring og Helse

Lene Kristiansen
Fagkonsulent