Alle kurs

18.-19. oktober 2023 Oslo

Legemiddelbruk hos eldre

Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger, men kan også være aktuelt for sykehusleger. Det omhandler rasjonell farmakoterapi for eldre og har 15 undervisningstimer fordelt over to dager.

Gå til kurset

Kurset er særlig beregnet på fastleger og sykehjemsleger, men kan også være aktuelt for sykehusleger. Det omhandler rasjonell farmakoterapi for eldre og har 15 undervisningstimer fordelt over to dager.
Kurset vil legge vekt på medikamentell behandling i de tilfellene der man er usikker på nytten av standard behandlingsretningslinjer, dvs. når medisinlistene er lange, pasienter har sammensatte og komplekse helseproblemer og er skrøpelige. Vi vil drøfte de store hovedgruppene av legemidler (hjerte-/karmidler, psykofarmaka, anti-diabetika osv.) og bruke mye tid på samvirket mellom dem.

Læringsform

Kurs

Fagområder

Fysisk helse

Pris

4100

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter