Alle kurs

Når en person får demens påvirkes hele familien

Gratis webinar om -Tilpassede tilbud for yngre personer med demens og deres familier

Når en person får demens påvirkes hele familien. Sammenliknet med eldre er det noen viktige forskjeller hos yngre personer med demens. Mange er fortsatt i arbeid, er fysisk spreke, har yngre barn og en ektefelle som selv er midt i livet. Disse familiene vil ha behov for tilpassede tjenester gjennom sykdomsforløpet. Målgruppen er primært ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner, samt andre interesserte.

Gratis Webinar
Læringsform

Webinar

Fagområder

Demens

Påmeldingsfrist

24. okt

Andre kurs

Fant ingen kurs med valgte filter