Alle kurs

Legemiddelbruk hos eldre

Legemiddelbruk hos eldre

Kurset vil legge vekt på medikamentell behandling i de tilfellene der man er usikker på nytten av standard behandlingsretningslinjer, dvs. når medisinlistene er lange, pasienter har sammensatte og komplekse helseproblemer og er skrøpelige. Vi vil drøfte de store hovedgruppene av legemidler (hjerte-/karmidler, psykofarmaka, anti-diabetika osv.) og bruke mye tid på samvirket mellom dem.

Gå til kurset