Landskonferansen i alderspsykiatri - Aldring og helse
Alle kurs

20.-21. april

Landskonferansen i alderspsykiatri

Landskonferansen er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet. Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i kommunehelsetjenesten og i distriktspsykiatriske sentra (DPS) – samt for undervisningspersonell innen fagfeltet.

Meld deg på

I år får Landskonferansen et annet format ved at vi treffes på en digital plattform på grunn av Covid-19-pandemien – og konferansen vil denne gangen gå over to hele dager.

Denne digitale løsningen er en unik mulighet til at mange flere fra hele landet kan delta. Vår digitale løsning åpner for at påmeldte kan delta ved å stille spørsmål og gi kommentarer underveis via chat-løsningen

– og ikke minst få med seg alle sesjoner, samt se de flere ganger i en hel måned etter konferansen!

Det er ikke lite du kan få med deg denne gangen!

Vi får lære mer om hjernen av professor Per Brodal, vi skal høre om fysisk helse og ikke minst fysisk aktivitet ved psykiske lidelser.

En hel sesjon er viet relasjoner og utfordringer, mens i parallellsesjonene kan du velge mellom å lære mer om legemiddelbehandling eller pasienter som utfordrer oss.  Ikke minst ser vi frem til en paneldebatt om hvilke pasienter som skal utredes og behandles i de alderspsykiatriske avdelingene i årene som kommer.

Læringsform

Digital konferanse

Fagområder

Psykisk helse

Kompetanse

Konferansen er søkt godkjent i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, indremedisin, psykiatri, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer. Konferansen er også søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie og ergoterapi. I tillegg er konferansen søkt godkjent som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Pris

2 950,-