Kognitiv stimuleringsterapi-et gruppelederkurs - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Digitalt kurs via Teams, 16 november

Kognitiv stimuleringsterapi-et gruppelederkurs

Dette kurset retter seg mot helsepersonell som ønsker å lære og lede grupper med personer med demens i kognitiv stimuleringsterapi etter manualen Hukommelsesstimulerende terapi.Dette er et landsdekkende kurs som består av teori, praktiske øvelser og refleksjon. Metoden egner seg for dagaktivitetssentra, i omsorgsboliger eller i sykehjem, men det er også mulig å tilby til hjemmeboende uten andre tjenester.

Gå til kurset
Læringsform

Digitalt

Fagområder

Demens, Miljøbehandling

Kompetanse

Gruppeledere bør ha helsefaglig bakgrunn og god kjennskap til demens. Kurset søkes godkjent for spesialiteten i klinisk sykepleie.

Pris

2300

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter