Kognitiv stimuleringsterapi -et gruppelederkurs - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Alle kurs

Digitalt kurs via Teams, 19. oktober

Kognitiv stimuleringsterapi -et gruppelederkurs

Dette er et landsdekkende kurs som består av teori, praktiske øvelser og refleksjon. Etter å ha gjennomført kurset, anbefales det at man så snart som mulig starter opp med grupper. Metoden egner seg for dagaktivitetssentra, i omsorgsboliger eller i sykehjem, men det er også mulig å tilby til hjemmeboende uten andre tjenester. Vi anbefaler at minst to fra samme arbeidsplass deltar på kurset.

Gå til kurset
Læringsform

Fysisk kurs

Fagområder

Demens, Miljøbehandling

Kompetanse

Bachelorgrad

Pris

2300

Andre kurs og konferanser

Fant ingen kurs med valgte filter